Lauwersland Online - Drie Winsumer brandweermannen Koninklijk onderscheiden

woensdag 15 januari 2020

Drie Winsumer brand­weer­mannen Konink­lijk onderscheiden

WINSUM - Burge­meester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hoge­land reikte op dinsdag 14 januari Konink­lijke onder­schei­dingen uit aan drie leden van het vrij­wil­lige brand­weer­korps in Winsum. Dat gebeurde tijdens een bijeen­komst in het gemeen­te­huis in Winsum.

De onder­scheiden brand­weer­vrij­wil­li­gers zijn Dolf van Dijk (57), Marcel Medema (50) en Gerben Poort (44).

Dolf van Dijk begon zijn carrière bij de Winsumer brand­weer in 1987 en door­liep verschil­lende func­ties. Momen­teel is hij chauf­feur en speci­a­list tech­ni­sche hulp­ver­le­ning. Hij bouwt zijn werk­zaam­heden voor het Winsumer korps af om ruimte te geven voor jonge instroom. Burge­meester Henk Jan Bolding: "Dolf van Dijk is met zijn loop­baan van 33 jaar bij het korps moge­lijk een record­houder. Hij mag met recht 'brand­weer­ve­te­raan' worden genoemd."

Marcel Medema's brand­weer­car­rière begon in 1995 bij het korps in Ezinge. Toen dat werd opge­heven, kwam hij als vrij­wil­liger bij de Winsumer brand­weer. Hij is nu chauf­feur. Ook speelt hij een belang­rijke rol in de perso­neels­ver­e­ni­ging van het korps. Hij is in het dage­lijks leven vracht­wa­gen­chauf­feur. Henk Jan Bolding noemt hem "een onmis­bare stille kracht; toege­wijd en gemotiveerd."

Gerben Poort startte zijn brand­weer­loop­baan toen hij net in de 20 was. Hij door­liep verschil­lende func­ties. De kennis die hij opdeed, brengt hij nu als docent over op jonge brand­weer­vrij­wil­li­gers. Poort is zelf­standig onder­nemer; hij runt een rijwiel­zaak in Winsum. Burge­meester Bolding: "Gerben Poort is een gedreven en gemo­ti­veerde brand­weerman die een drukke baan dankzij het thuis­front weet te combi­neren met zijn werk voor de brandweer."

Tekst: © Gemeente Het Hogeland