Lauwersland Online - Eemshaven beter bereikbaar vanuit Groningen

donderdag 10 september 2020

Eems­haven beter bereik­baar vanuit Groningen

EEMSHAVEN - Op woensdag 9 september heeft wethouder Eltjo Dijk­huis van de gemeente Het Hoge­land de aftrap verricht van een nieuw bereik­baar­heids­con­cept bij de bushalte Emma­haven aan de Kwel­derweg in de Eems­haven. De busver­bin­ding in combi­natie met deel­fietsen bete­kent een verbe­te­ring van de bereik­baar­heid van bedrijven in de Eemshaven.

De bedrijven in de Eems­haven zijn nu nog beter bereik­baar met het open­baar vervoer. Met een over­stap in Appin­gedam reis je vanaf Groningen met lijn 6 en lijn 41 elk uur naar de Eems­haven. In de ochtend- en middag­spits rijdt lijn 160 tevens drie keer recht­streeks vanuit Groningen.

Om op de gewenste plek in het uitge­strekte gebied te komen, staan er deel­fietsen klaar die met een app geleend kunnen worden. Dit gebruik is gratis wanneer de fiets binnen twaalf uur weer op dezelfde plek wordt terug­gezet. Zo wordt de reiziger maxi­maal gefa­ci­li­teerd en is het open­baar vervoer een goed alter­na­tief voor werk­ne­mers en bezoe­kers en worden de bedrijven een stuk aantrek­ke­lijker als stage­lo­catie voor studenten.

Er zijn drie haltes aan de Kwel­derweg: Emma­haven in het westen, Ener­gie­cen­trale in het midden en Data­cen­trale in het oosten bij Google. De deel­fietsen, die gele­verd worden door Go About, staan bij de twee eerst­ge­noemde haltes en bij het (trein)station Eems­haven. Afhan­ke­lijk van de behoefte kunnen het aantal fietsen en de loca­ties worden aangepast.

Dit initi­a­tief, waarbij de haltes zijn voor­zien van fiets­stal­lingen, het beschik­baar stellen en beheren van de fietsen en het uitbreiden van de busdien­sten, is moge­lijk gemaakt door de samen­wer­king van Groningen Seaports, Samen­wer­kende Bedrijven Eems­delta, Park­dien­sten Eems­delta, gemeente Het Hoge­land en het OV-bureau Groningen Drenthe.

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland