Lauwersland Online - Een vroegtijdig seizoenseinde voor de Reitdiepveer

woensdag 30 september 2020

Een vroeg­tijdig seizoens­einde voor de Reitdiepveer

ADUARDERZIJL / SCHAPHALSTERZIJL - Het bestuur van de stich­ting Reit­diep­veer heeft besloten om met ingang van donderdag 1 oktober de dienst­re­ge­ling van de Reit­diep­veer te beëindigen. 

Een aantal maanden heeft de Reit­diep­veer goede dien­sten bewezen, zij het met minder personen per keer dan onder normale omstan­dig­heden. Nu het aantal coro­na­be­smet­tingen stijgt, neemt het bestuur het zekere voor het onze­kere en wordt de veer­dienst voor­tijdig beëin­digd. Voor zowel passa­giers als beman­ning worden de omstan­dig­heden - mede door het herf­stige weer - te risicovol.

Het bestuur van de Reit­diep­veer hoopt dat er in 2021 weer gevaren kan worden.

Meet infor­matie over de Reit­diep­veer is te vinden op www.reitdiepveer.nl en op de Facebook­pa­gina !

Foto & tekst: © De Reitdiepveer