Lauwersland Online -

maandag 7 september 2020

Expo­sitie "binnen­dijks - buiten­dijks" in Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieterburen

PIETERBUREN - In bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren is tot en met woensdag 30 december de expo­sitie "binnen­dijks - buiten­dijks" van Alex Boerema te bezichtigen.

Alex Boerema (1963) is foto­graaf, ontwerper en infor­ma­tie­sys­teem­spe­ci­a­list. Hij woont en leeft in het meest noor­de­lijke gebied van Neder­land, aan de Groninger Wadden­kust of zoals hij het zelf stee­vast noemt: Top of Holland.

In het begin van de tach­tiger jaren volgt hij de vakop­lei­ding foto­grafie aan de Neder­landse Foto­vak­school in Apel­doorn. Tege­lij­ker­tijd werkt hij als foren­sisch foto­graaf bij het poli­tie­korps in Groningen en daar leert hij de fijne kneepjes van het vak. Na een sane­rings­ronde binnen het korps werkt hij als labo­rant en later verkoper bij een van Groningen’s meest gere­nom­meerde fotospeciaalzaken.

In het Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust van Het Groninger Land­schap hangt een foto­serie van de voor­ma­lige Lauwerzee, samen­ge­steld uit zijn archief, aange­vuld met een aantal nieuwe foto’s. De serie is gemaakt in het kader van het 50-jarig bestaan van het Lauwersmeer.

De toegang is gratis.

Foto: © Alex Boerema
Tekst: © Het Groninger Landschap

Bezoe­kers­cen­trum Waddenkust

Hoofdweg 83
9668 AB Pieterburen

Datum: tot en met woensdag 30 december van dinsdag tot en met vrijdag
Tijd: van 13:00 tot 17:00 uur