Lauwersland Online - Feestelijke afsluiting van het schooljaar op De peuterspeelzaal Onderdendam

dinsdag 30 juni 2020

Fees­te­lijke afslui­ting van het school­jaar op De peuter­speel­zaal Onderdendam

ONDERDENDAM - Er is uitbundig feest­ge­vierd op De peuter­speel­zaal Onder­dendam. Eigen­lijk vanaf het moment dat de peuter­speel­zaal op 11 mei weer open mocht.

Juf Alet Does­burg: "De afge­lopen weken waren vreemd. We hebben de peuters enorm gemist toen we de peuter­speel­zaal moesten sluiten." Normaal gesproken maakt juf Alet voor Moederdag altijd een cadeautje met de peuters, nu bracht ze tasjes met knut­sel­spul­le­tjes bij de peuters thuis en mochten de kinderen het thuis maken. "Ik heb gepro­beerd om op deze manier contact te houden en ook film­pjes gemaakt en boeken voor­ge­lezen, maar het blijft zo afstan­de­lijk." Toen het bericht kwam dat de peuter­speel­zaal de deuren weer mocht openen, was dat reden voor feestje.

Eigen­lijk waren er heel veel redenen voor een feestje: er waren verjaar­dags­feestjes van peuters, er kon weer voor het eerst buiten in de zandbak gespeeld worden en de brug in het centrum van Onder­dendam ging open. De peuters genoten!

Vorige week was het tijd voor een nieuw feestje. Juf Alet vierde haar verjaardag met de peuters en ze trak­teerde tradi­tie­ge­trouw op vers gebakken frietjes. "In Dorps­huis Zijl­ves­ter­hoek kunnen elke zaterdag frietjes gehaald en gegeten worden, dat weten de peuters natuur­lijk ook. Omdat wij een zaal van het dorps­huis huren, is dit een passende trak­tatie natuur­lijk.", vertelt juf Alet Does­burg. En vanwege de tropi­sche warmte stonden er buiten bakken water waar de kinderen mee en in konden spelen.

De peuter­speel­zaal Onder­dendam is een klein­scha­lige peuter­speel­zaal waar de kinderen spelen­der­wijs worden voor­be­reid op de basis­school. Vier ochtenden per week kunnen de peuters komen spelen in het hartje van Onder­dendam. Door de kleine groepen - van maxi­maal 8 peuters - kunnen juf Alet en de vaste vrij­wil­li­gers de kinderen veel persoon­lijke aandacht geven. Na de zomer­va­kantie is er plek voor nieuwe peuters. Als u wil komen kijken dan bent u van harte welkom.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.onderdendamspeelt.nl !

Foto & tekst: © Roos Kotterer