Lauwersland Online - Fotowedstrijd: De rode beuk van Domies Toen in Pieterburen

maandag 7 september 2020

Foto­wed­strijd: De rode beuk van Domies Toen in Pieterburen

PIETERBUREN - De rode beuk van Domies Toen in Pieter­buren is kandi­daat voor "Boom van het jaar". Naar aanlei­ding hiervan orga­ni­seert Domies Toen een fotowedstrijd. 

De rode beuk heeft een bijzon­dere geschie­denis want ze getuigden van rijkdom en mochten dan ook alleen geplant worden als je als boer voldoende bunders of aanzien had. Kenne­lijk gold dat ook voor de dominee in Pieter­buren. De beuk werd rond 1850 gepoot in de tuin van de weem, de pasto­rie­boer­derij. In 1880 werden de schuren afge­broken en werd het oude voor­huis vergroot tot een voor­name pastorie. De slin­ger­toen werd rond de rode beuk ontworpen. De beuk is dus ouder dan de tuin. De rode beuk van Domies Toen is heel foto­ge­niek en altijd weer wordt hij door de bezoe­kers van de tuin op de foto gezet. Een terechte kandi­daat voor "Boom van het jaar".

Foto­wed­strijd

Wim Rogge­veen, de laatste dominee in Pieter­buren en vertrokken in 1960, heeft de beuk - met zijn doch­ters op het brug­getje - vereeu­wigd. Hebt u ook een mooie foto gemaakt van de beuk? Stuur deze vóór zondag 20 september in naar fotowedstrijd@domiestoen.nl. De mooiste foto’s worden in de kerk van Pieter­buren tentoongesteld.

De jury bestaat uit Hans Sas (foto­graaf te Warf­huizen), Alex Boerema (foto­graaf te Kruisweg) en een bestuurslid van Domies Toen.

Trouwfoto's

Ook zijn veel bruids­paren onder de rode beuk gefo­to­gra­feerd. Domies Toen is ook op zoek naar deze foto's zodat ze even­eens in de kerk van Pieter­buren tentoon­ge­steld kunnen worden. Als je een mooie trouw­foto hebt stuur dan een bericht naar voorzitter@domiestoen.nl.

Een andere bijzon­dere foto van de beuk is vanzelf­spre­kend ook welkom!

Stemmen op de "Boom van het jaar"

Winsum is "Het mooiste dorp van Neder­land". Het zou toch mooi zijn als de rode beuk van Domies Toen in Pieter­buren "Boom van het jaar" wordt want … er gaat niets boven Groningen. Dus … "de beuk erin!".

Stemmen op de rode beuk van Domies Toen in Pieter­buren kan hier.

Foto: © Wim Rogge­veen - de laatste dominee in Pieterburen
Tekst: © Annette Broekhuizen