Lauwersland Online - Gemeente Het Hogeland organiseert online bijeenkomst over nieuw afvalbeleid

vrijdag 23 oktober 2020

Gemeente Het Hoge­land orga­ni­seert online bijeen­komst over nieuw afvalbeleid

HET HOGELAND - Meer doen met minder afval. Het is een duide­lijk doel, maar hoe bereik je het? De gemeente Het Hoge­land hanteert vanaf volgend jaar een nieuw afval­be­leid en is zich bewust dat dat veel vragen en reac­ties oproept. Daarom orga­ni­seert de gemeente op donder­dag­avond 29 oktober een live­sessie op YouTube waar verschil­lende gasten infor­matie geven over het nieuwe beleid.

Het nieuwe afval­be­leid van Het Hoge­land zorgt voor verschil­lende veran­de­ringen. Denk aan Diftar+, dat bete­kent dat inwo­ners naast het vaste bedrag, gaan betalen voor elke ledi­ging en per kilo restafval. Andere onder­werpen die tijdens de live­sessie aan bod komen zijn onder meer schone grond­stoffen, oud papier, naschei­ding en de zoge­noemde VANG-doel­stel­lingen. Te gast tijdens de bijeen­komst zijn Eltjo Dijk­huis (plaats­ver­van­gend wethouder), de alge­meen direc­teur van Omrin en een beleids­me­de­werker duurzaamheid.

Omdat een fysieke bijeen­komst vanwege de coron­a­maat­re­gelen niet moge­lijk is, heeft de gemeente gekozen voor een live­sessie op YouTube. Inwo­ners kunnen op het YouTube-kanaal van Het Hoge­land de sessie volgen en via de chat live hun vragen insturen. Mede­wer­kers van Het Hoge­land proberen nog tijdens de online bijeen­komst antwoord te geven.

De bijeen­komst op donderdag 29 oktober begint om 18:30 uur en duurt tot onge­veer 19:30 uur. De sessie is voor iedereen toegan­ke­lijk en aanmelden is niet nodig. Meekijken kan via youtube.com/gemeentehethogeland.

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland