Lauwersland Online - Gratis OV voor inwoners van Het Hogeland met een laag inkomen

maandag 18 augustus 2020

Gratis OV voor inwo­ners van Het Hoge­land met een laag inkomen

HET HOGELAND - Inwo­ners van het Hoge­land met een laag inkomen kunnen vanaf dinsdag 1 september in de daluren gratis met de bus of trein reizen als ze gebruik­maken van de "Meedoen Pas".

Houders van een "Meedoen Pas" kunnen in de daluren gratis door de hele provincie Groningen reizen.

De "Meedoen Pas" is een initi­a­tief van de gemeente Het Hoge­land en vervoers­be­drijf Arriva. De pas is onder­deel van de "Mee®doenregelingen" van de gemeente Het Hoge­land. Deze rege­lingen zijn bedoeld om inwo­ners met een laag inkomen zo volwaardig moge­lijk te laten meedoen in de maat­schappij. Een laag inkomen is dan geen belem­me­ring meer om verschil­lende acti­vi­teiten te onder­nemen die anders onbe­reik­baar zouden zijn.

De "Meedoen Pas" kost eenmalig € 7,50 net als een normale OV Chip­kaart. Hoge­land­sters kunnen deze pas aanvragen via www.hethogeland.nl/meedoenpas. De Mee®doenregelingen van de gemeente Het Hoge­land zijn te vinden op www.hethogeland.nl/meerdoen !

Foto: Het station in Winsum | © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland