Lauwersland Online - Harmannus Blok stopt als wethouder van Het Hogeland

woensdag 30 september 2020

Harmannus Blok stopt als wethouder van Het Hogeland

HET HOGELAND - Wethouder Harmannus Blok heeft zojuist bij de gemeen­te­raad zijn ontslag inge­diend als wethouder van Het Hoge­land. In zijn brief aan de raad geeft hij aan op dit moment onvol­doende vertrouwen te ervaren om zijn ambt nog verder te kunnen uitoefenen.

Het college betreurt en begrijpt het vertrek van Harmannus Blok. Burge­meester Henk Jan Bolding zegt hier­over: "Met Harmannus Blok verliezen we een opge­wekte, eigen­zin­nige en gedreven wethouder. Of het nu ging om recre­atie of toerisme, land­bouw en visserij of het Centrum­plan Winsum; hij wist wat hij wilde en sprak dat ook uit. Dat gold ook voor De Tirrel.  Harmannus Blok heeft daar jaren­lang in volle over­tui­ging aan gewerkt. Dat hij nu, in deze fase, zelf conclu­deert dat het beter is om te vertrekken, verdient ons respect."

De overige colle­ge­leden zullen de porte­feuille van Harmannus Blok tijde­lijk over­nemen tot bekend is hoe de nieuwe wethou­ders­plek wordt ingevuld.

Foto & tekst: © Gemeente Het Hogeland