Lauwersland Online - Hengstenkeuring live bij Omrop Fryslân

maandag 6 januari 2020

Heng­sten­keu­ring live bij Omrop Fryslân

LEEUWARDEN - Jehannes 484, Tsjalle 454 en Jurre 495: de echte lief­hebber weet al waar dit over gaat. Zij en andere kampi­oenen schit­teren deze hele week bij Omrop Fryslân.

In de aanloop naar de Heng­sten­keu­ring van 2020 wordt iedere dag om 17:30 uur terug­ge­keken naar eerdere keuringen en kampi­oenen. Op zaterdag 11 januari is de Heng­sten­keu­ring vanaf 08:30 uur live te volgen bij Omrop Fryslân. Met aanslui­tend de hoog­te­punten van Frie­sian Proms, het muziekspek­takel met paarden en muziek van onder anderen Marcel Veen­en­daal DI-RECT, The Blue­Birds en Elske DeWall.

Het commen­taar bij de Heng­sten­keu­ring wordt ook dit jaar weer gegeven door Omrop Fryslân presen­tator Gerrit de Boer en deskun­dige Henk Dijkstra. Aan het einde van de middag wordt bekend wie de kampioen van 2020 is. Voor buiten­landse kijkers is de uitzen­ding online te volgen met Engels of Duits commen­taar. Daar­naast is er ook dit jaar weer een Neder­landse livestream beschik­baar. Na de keuring wordt het beste van de Frie­sian Proms uitgezonden.

Op zondag 12 januari is de herha­ling te bekijken van de hoog­te­punten van de Frie­sian Proms en de finale van de heng­sten­keu­ring. Op maandag 13 januari wordt het spek­takel afge­sloten met een extra lange afle­ve­ring van Hea! die ook in het teken staat van de paarden.

Frie­sian Proms en Heng­sten­keu­ring bij Omrop Fryslân

• De hele week om 17:30 uur wordt een eerdere editie van de keuring bij het 'hoofd' gepakt (herha­ling ieder uur).
• Zaterdag 11 januari om 08:30 uur: de Heng­sten­keu­ring live op tele­visie, www.omropfryslan.nl en de Omrop-app. Aanslui­tend: de hoog­te­punten van de Frie­sian Proms.
• Zondag 12 januari om 09:00 uur: herha­ling hoog­te­punten Frie­sian Proms.
Om 13:00 uur: herha­ling van de finale van de Hengstenkeuring.
• Maandag 13 januari om 17:20 uur: een extra lange Hea!

Kijk voor meer infor­matie en alles over het Friese paard op www.omropfryslan.nl/hynstekeuring. Meer infor­matie over de programma's rondom de Hengste­ken­keu­ring en Frie­sian proms is te vinden op www.kfps.nl !

Foto & tekst: © Omrop Fryslân