Lauwersland Online - Het grote gezin wederom centraal in Nes

woensdag 8 januari 2020

Het grote gezin wederom centraal in Nes

NES - Hoe was het om op te groeien in een groot gezin? Anita Terpstra (1974) vertelt op zondag­middag 19 januari vanaf 15:00 uur in de Thea­ter­kerk Nes over haar boek "Het huis vol". Dit boek geeft een beeld van het grote gezin in naoor­logs Nederland.

Haar lezing gaat over hoe het was om op te groeien in zo’n groot gezin. Was het gezellig? Kwamen ze aandacht tekort? Hoe werden alle monden gevoed en hoe werd de orde bewaakt? Maar vooral: hoe heeft hun plek in dat grote gezin de levens beïn­vloed van Anita’s vader, moeder ooms en tantes?

In 2015 kregen vrouwen gemid­deld 1.66 kinderen. Honderd jaar eerder waren dat er nog 4.45 en echt­paren die rond 1870 trouwden kregen gemid­deld zelfs 8 kinderen. Al vanaf haar jeugd is Anita Terpstra gefas­ci­neerd door de jeugd van haar ouders die beiden opgroeiden in een groot naoor­logs gezin. Samen hadden zij negen­tien broer­tjes en zusjes.

Anita Terpstra (1974) studeerde jour­na­lis­tiek en kunst­ge­schie­denis. Eerder schreef zij veel­ge­prezen thril­lers waar­onder Nacht­vlucht, Anders en Samen, dat in het Duits en Frans werd vertaald en geno­mi­neerd werd voor De Gouden Strop. Anita is opge­groeid in Hallum en woont nu met haar gezin in Leeuwarden.

Foto & tekst: © Klasina van der Werf

Thea­ter­kerk Nes

Wies­terwei 2
9143 WJ Nes

Datum: zondag 19 januari 2020
Tijd: 15:00 uur

Kaarten zijn verkrijg­baar via www.theaterkerknes.nl !