Lauwersland Online - In 2022 weer muziektheater in de Bonifatiuskapel in Dokkum

Na BONIFATIUS en TITUS nu BALTHASAR

maandag 2 november 2020

In 2022 weer muziek­the­ater in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum

DOKKUM - Stich­ting 754 is begonnen met de voor­be­rei­dingen voor een nieuwe muziek­the­a­ter­pro­ductie in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum. Na de succes­volle produc­ties over Boni­fa­tius (2012 en 2014) en Titus Brandsma (2019) heeft de stich­ting dit keer gekozen voor ds. Balt­hasar Bekker (1634-1698). Het stuk krijgt de naam BALTHASAR.

Balt­hasar Bekker is in Noord­oost Fries­land en Neder­land een vergeten figuur bij het alge­mene publiek. Toch speelde de dominee een belang­rijke rol in de 17e eeuw. Als verlichte calvi­nist zette hij zich af tegen bijge­loof in duivels, heksen en spoken. Zijn best­seller "De Beto­verde Weereld" had in West-Euro­pese landen een belang­rijk aandeel in het afschaffen van de hekse­rij­ver­vol­gingen en van het verbranden van vermeende heksen op de brand­stapel. Balt­hasar Bekker werd geboren in Mets­la­wier, werkte later in Franeker en Amsterdam om vervol­gens tegen het einde van zijn leven weer terug te komen in Fries­land. In Mets­la­wier staat een gedenk­mo­nu­ment voor hem.

Stich­ting 754 gaat in 2022 veran­de­ring brengen in het ontbreken van bekend­heid voor de figuur Balt­hasar Bekker. Het stuk wordt geschreven door de gere­nom­meerde toneel­schrijver Bouke Oldenhof, die vorig jaar ook het stuk over Titus Brandsma heeft geschreven. Samen met produ­cent Sjoek Nutma is hij al enige tijd bezig met de voor­be­rei­ding van BALTHASAR. Stich­tings­voor­zitter Rudolf Boersma: "Net als Titus en Boni­fa­tius was Balt­hasar Bekker in zijn tijd een bevlogen man die veel bereikt heeft. Het wordt tijd dat we in zijn geboor­te­streek daar meer bekend­heid aan geven."

Foto & tekst: © Johanna Kommerie