Lauwersland Online - Jaarwisseling 2019-2020 in Noord-Nederland

woensdag 1 januari 2020

Jaar­wis­se­ling 2019-2020 in Noord-Nederland

NOORD-NEDERLAND - De jaar­wis­se­ling in Noord-Neder­land werd dit jaar geken­merkt door de dichte en verra­der­lijke mist. Het KNMI gaf vanwege het zeer beperkte zicht code rood af voor de provin­cies Groningen, Fryslân en Drenthe. Door de mist kregen de hulp­dien­sten meer meldingen van verkeers­on­ge­lukken. Daar­naast was in Nieuwe Pekela en Muntendam sprake van geweld tegen hulp­ver­le­ners. Ook raakten twee mensen gewond als gevolg van vuur­werk. In de drie provin­cies van de eenheid Noord-Neder­land kregen agenten te maken met diverse meldingen van mishan­de­lingen, vernie­lingen en branden.

Door de zeer dichte mist ontstonden diverse verkeers­on­ge­vallen en gevaar­lijke situ­a­ties op de (snel)wegen. Op de A32 ter hoogte van Akkrum leidde dit rond 18:30 uur tot een ernstige ketting­bot­sing. Hierbij liet een 58-jarige vrouw uit Dokkum het leven, raakten twee mensen gewond en liepen in ieder geval 17 mensen licht letsel op. De betrok­kenen zijn opge­vangen in een school­ge­bouw in Akkrum. De weg bleef de hele nacht afge­sloten zodat verkeers­spe­ci­a­listen van Verkeers­on­ge­val­len­ana­lyse bij daglicht onder­zoek kon op de snelweg kon verrichten. De auto’s zijn na het onder­zoek afgesleept.

Ketting­bot­sing Heerenveen

Onge­veer een uur later ontstond er ook op de A7 bij Heeren­veen een ketting­bot­sing. Hierbij waren tussen de dertig en veertig voer­tuigen betrokken en raakten acht mensen (licht)gewond. Ook deze weg was de hele avond en een groot deel van de nacht afgesloten.

Onge­vallen Nieuw-Amsterdam

Aan de Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam raakte een auto te water. De brand­weer was snel ter plaatse en een duiker wist de bestuurder, een 69-jarige vrouw uit de gemeente Emmen, uit het voer­tuig te halen maar alle medi­sche hulp mocht niet meer baten.

Later op de avond vond in Nieuw-Amsterdam nog een aanrij­ding plaats. Dit betrof een eenzij­dige aanrij­ding waarbij de bestuurder, een 24-jarige man uit Emmen, gewond raakte. Het slacht­offer werd voor verdere medi­sche behan­de­ling naar het zieken­huis bracht. Een bloed­proef moet uitwijzen of hij onder invloed van drank of drugs heeft gereden.

Verder raakten er auto’s te water in Bedum, Saaksum en Ten Boer. Alle inzit­tenden konden zonder letsel uit hun auto komen.

Geweld tegen hulpverleners

Geweld tegen poli­tie­mensen of andere hulp­ver­le­ners wordt niet geto­le­reerd en daar treedt de politie hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft, het uitgangs­punt van de politie is: handen af van onze hulp­ver­le­ners. Tijdens de jaar­wis­se­ling werd daarom extra gelet op agressie met (ille­gaal) vuur­werk tegen politiemensen.

Voor het doel­be­wust gooien van zwaar knal­vuur­werk rich­ting hulp­ver­le­ners of burgers kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishan­de­ling of (poging tot) doodslag.

De volgende gevallen zijn nu bekend:

  • In Muntendam werden vier poli­tie­agenten tijdens hulp­ver­le­ning bij een woning­brand beschoten met een lawi­ne­pijl. Zij liepen gelukkig geen letsel op. Tot op heden werd voor dit inci­dent geen verdachte aange­houden. De politie doet onder­zoek naar wie de pijl heeft afge­schoten en is op zoek naar getuigen. Wie meer infor­matie heeft of iets heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900 - 8844.
  • In Nieuwe Pekela bluste de brand­weer een brandje op straat. Terwijl brand­weer­lieden naast de brand­weer­wagen stonden, gooiden omstan­ders een vuur­werkbom onder de blus­wagen. Een agente die vlakbij de blus­wagen stond, raakte licht­ge­wond aan haar gezicht.

Vuur­werk­slacht­of­fers

In Dronryp kwam bij een 8-jarig meisje vuur­werk in haar kleding terecht. Zij werd met ernstige brand­wonden naar het zieken­huis over­ge­bracht. In Heeren­veen liep een 23-jarige vrouw uit die plaats oogletsel op toen zij vuur­werk in haar gezicht kreeg.

Inci­denten provincie Groningen

Aan de Trans­portweg In Hooge­zand vond rond 22:00 uur een overval op een woning plaats. Een man met een bivak­muts heeft daarbij geschoten waar­door een vrouw licht­ge­wond raakte. De politie doet onder­zoek naar de verdachte en komt graag in contact met getuigen.

In de stad Groningen kwamen enkele meldingen van zakken­rol­lerij binnen. Daarop hebben agenten die speci­fiek surveil­leerden op verdachten van zakken­rol­lerij een aanhou­ding verricht.

In de vroege ochtend waren in de binnen­stad van Groningen nog enkele opstootjes waarbij het uitgaans­pu­bliek met elkaar slaags raakte. Er zijn vier aanhou­dingen verricht. In de Merel­straat in Groningen was een man uit eigen bewe­ging een vreug­de­vuur inge­lopen en liep daarbij brand­wonden op. Het slacht­offer is voor verdere medi­sche behan­de­ling naar het zieken­huis gebracht.

Inci­denten provincie Fryslân

Aan de Middelwyk in Drachten hielden agenten een 17-jarige man zonder vaste woon­plaats aan. Hij bedreigde moge­lijk meer­dere mensen en vroeg om geld. De man zit vast en de politie onder­zoekt de zaak.

In Leeu­warden waar­schuwden omstan­ders de hulp­dien­sten nadat zij een man in het Juli­ana­park hadden aange­troffen. De man bleek ernstig onder­koeld en niet meer goed aanspreek­baar. Hij is over­ge­bracht naar het ziekenhuis.

In Bakhuizen, Oudwoude en Tzum­arrum had de politie te maken met straat­branden en wat balda­dige jeugd. Daarbij zijn geen aanhou­dingen verricht.

Inci­denten provincie Drenthe

In Gasselte bedreigde een 83-jarige man jeugd op straat die vuur­werk aan het afsteken was. Hij gebruikte daarbij een antiek vuur­wapen. Agenten namen het wapen in beslag en maakten proces-verbaal op tegen de verdachte.

Aan de K. de Raad­straat in Hooge­veen was er rond 22:30 uur een grote brand in de Juliana van Stol­berg­school ontstaan. De politie houdt reke­ning met brand­stich­ting en doet onder­zoek naar de toedracht.

Rondom hore­ca­ge­le­gen­heden in Assen, Emmen en Hooge­veen waren kleine opstootjes ontstaan en daarbij zijn diverse aanhou­dingen verricht.

Afbeel­ding: © Pixabay
Tekst: © Politie.nl