Lauwersland Online - Lenteconcert Muziekschool Noordakkoord

maandag 9 maart 2020

Lente­con­cert Muziek­school Noordakkoord

WEHE - DEN HOORN - Op zaterdag 21 maart laten leer­lingen van Muziek­school Noord­ak­koord hun favo­riete muziek horen tijdens een Lente­con­cert in 't Marne­hoes in Wehe - den Hoorn.

Er zijn optre­dens van leer­lingen op de instru­menten: viool, cello, blok­fluit, piano, gitaar, drums, zang/keyboard, saxo­foon en klarinet.

Docenten zullen aanwezig zijn om na afloop van het concert uw vragen te beant­woorden. Het concert begint om 16:00 uur en zal onge­veer een uur duren.

U bent van harte welkom en bezoek voor meer infor­matie de website www.noordakkoord.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Janny de Weijs

’t Marne­hoes

Kerk­straat 21
9967 AC Wehe - den Hoorn

Datum: zaterdag 21 maart 2020
Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur

Kosten: de toegang is gratis, al wordt een vrij­wil­lige bijdrage op prijs gesteld