Lauwersland Online - Mechanische winkelwagenreiniger voor Jumbo Dokkum

vrijdag 10 juli 2020

Mecha­ni­sche winkel­wa­gen­rei­niger voor Jumbo Dokkum

DOKKUM - Jumbo Dokkum is gestart met een mecha­ni­sche winkel­wa­gen­rei­niger. Het mecha­nisme zorgt voor zowel schone handen als een schone wagen van de klant. Super­markt­ma­nager Peter Feenstra: "Met dit systeem kunnen we blij­vend aandacht geven aan de coronamaatregelen.”

Tot nu toe werd een team van mede­wer­kers uit alle lagen van de orga­ni­satie van Jumbo Dokkum dage­lijks ingezet in de winkel­wa­gen­schoon­maak. "Deze mede­wer­kers kunnen nu terug naar de werk­vloer, waar ze hard nodig zijn.", aldus Peter Feenstra. Wel blijven servi­ce­me­de­wer­kers de komende dagen uitleg geven over het mecha­ni­sche reini­gings­sys­teem. Het mecha­nisme is logisch opge­steld in de routing van de super­markt, de keus is aan de klant zelf om er wel of geen gebruik van te maken.

De mecha­ni­sche winkel­wa­gen­rei­niger is een nieuwe toevoe­ging aan het veilig en vertrouwd kunnen winkelen tijdens de corona­crisis. Eerder al was Jumbo Dokkum de eerste super­markt in Neder­land die werkt met afscher­ming tussen kassa’s, en tussen kassa­me­de­wer­kers en klanten. In de winkel werden de nodige visuele en ruim­te­lijke aanpas­singen gedaan. Er kwamen extra openings­tijden op zon- en feest­dagen. Een digi­tale klan­ten­teller bij de ingang van de super­markt geeft aan hoe druk het is in de winkel. Met een desin­fec­tie­zuil kunnen klanten hun handen zonder aanra­king schoon sprayen. De genomen maat­re­gelen door Jumbo Dokkum worden zeer gewaar­deerd door de klant, merkt Peter Feenstra. "Ik ben blij met alle klanten die zich zo goed aan de maat­re­gelen houden. Tenslotte moeten we samen zorgen voor onze veilig­heid en gezondheid."

Foto & tekst: © Thea van der Schaaf