Lauwersland Online - Na 25 jaar geen nieuwe avonturen meer van Bear Boeloe

zondag 12 januari 2020

Na 25 jaar geen nieuwe avon­turen meer van Bear Boeloe

PROVINSJE FRYSLÂN - "Bear Boeloe, Bear Boeloe, Boeloe de bear, wat oh wat belibbet er dizze kear." Verschil­lende gene­ra­ties zijn opge­groeid met dat lied en de avon­turen van Bear Boeloe. 25 jaar na de start van het programma in januari 1995 komt er een eind aan de verha­len­reeks en worden er geen nieuwe afle­ve­ringen meer gemaakt. Dat werd zondag bekend gemaakt in het radio­pro­gramma Buro de Vries. "It 25-jier­rich jubi­leum is in moai momint om op te hâlden en op syk te gean nei nije útda­gingen", zo vertelt Feije van der Meer, de stem van Bear Boeloe.

Er zijn nog 13 nieuwe afle­ve­ringen gemaakt met de bekendste beer van Schier­mon­nikoog. Deze zijn in de loop van dit jaar te zien op tele­visie. Bear Boeloe zal niet volledig uit de program­me­ring stappen bij Omrop Fryslân. Zo is hij samen met zijn vrienden nog te zien in het kinder­pro­gramma Sokke­balje en zijn de afle­ve­ringen online terug te kijken via Omropfryslan.nl en Skoal.tv.

Bear Boeloe week

Om het 25-jarig jubi­leum te vieren is er een speciale Bear Boeloe week bij Omrop Fryslân. Van 13 tot en met 17 januari trak­teert de Omrop zowel de kleinste fans als de grotere lief­heb­bers op een vogel­vlucht uit het bestaan van Bear Boeloe. Iedere dag is Bear Boeloe met een paar afle­ve­ringen terug op het vertrouwde tijd­stip: 18:45 uur. De week begint met de eerste drie verhalen uit 1995 en zal via latere afle­ve­ringen (rondom de 200e, 400e en 600e) uitkomen bij de laatste (nieuwe) afle­ve­ringen. Daar­naast maken fans in het radio­pro­gramma Weistra op Wei kans op offi­ciële teke­ningen van Bear Boeloe.

Bear Boeloe is een programma van Omrop Fryslân voor kinderen van 3 tot 6 jaar. In de verhalen van Bear Boeleoe komen vaak maat­schap­pe­lijke onder­werpen aan de orde, die op een mooie manier verpakt worden. Zo zijn ze inte­res­sant voor kinderen, maar met een knipoog naar de volwas­senen. In de 25 jaar heeft Helena de Boer, de teke­nares en schrijf­ster, 785 verhalen gemaakt en hebben Leny Dijkstra en Feije van der Meer gezorgd voor bijna 60 stemmen. De regie was al die jaren in handen van Feije van der Meer.

Afbeel­ding & tekst: © Omrop Fryslân