Lauwersland Online - NLdoet op zaterdag 26 september in de Notoarestoen in Eenrum

dinsdag 8 september 2020

NLdoet op zaterdag 26 september in de Noto­ares­toen in Eenrum

EENRUM - Omdat NLdoet - de grootste vrij­wil­li­gers­actie van Neder­land - op zaterdag 14 maart in verband met de Coron­a­maat­re­gelen geen door­gang kon vinden, mag de Noto­ares­toen in Eenrum deze actie in september organiseren.

Tijdens het werk in de tuin en de koffie­pauze is het goed moge­lijk om de voor­ge­schreven onder­linge afstand van 1,5 meter te bewaren. Wees welkom en word voor één ochtend vrij­wil­liger bij Notoarestoen!

Nieuwe inrich­ting van het midden­ter­rein van de tuin

Het vijver­pro­ject zorgt dit jaar voor veel werk in de Noto­ares­toen. Zoals u weet krijgt de Noto­ares­toen een grotere vijver om meer water­ber­ging te maken. Ook zal er voor de bezoe­kers een fraaier uitzicht komen vanuit het tuinhuis.

Nadat de vergro­ting van de vijver in april klaar was, werd er begonnen met de aanplan­ting rond de vijver. De rodo­den­drons werden verplaatst en de grond voor­be­reid voor nieuwe beplan­ting. Hier­voor dienden de gazons en paden aange­past te worden en goed begaan­baar. De vernieuwde vijver zal zo goed in het geheel gaan passen.

De Noto­ares­toen kan tijdens NLdoet extra hulp gebruiken! Er zijn schelpen besteld en deze moeten verdeeld worden over de paden. De bankjes worden nieuw in de verf gezet en niet te vergeten zijn de lichte schoon­maak­werk­zaam­heden in en om het tuin­huis en bij de informatieborden.

Aanmelden en meedoen

Doe ook mee en ervaar hoe het is om vrij­wil­liger te zijn in de Noto­ares­toen. Tuin­ge­reed­schap en tuin­hand­schoenen zijn aanwezig, warme kleding en stevig schoeisel is wel een aanrader. De cate­ring deze ochtend zal dik in orde zijn want bij de koffie is er huis­ge­maakte taart van Yvonne Hoek­sema uit Eenrum.

Je bent vanaf 08:30 uur van harte welkom op deze speciale vrij­wil­li­ger­soch­tend. Aanmelden (niet nood­za­ke­lijk): info@arboretumeenrum.nl of 0595 - 492 058.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.arboretumeenrum.nl !

Foto & tekst: © Marjo­lein Akse

Noto­ares­toen | Arbo­retum Eenrum

Ernstheem­sterpad
9967 PV Eenrum

Datum: zaterdag 26 september 2020
Tijd: van 08:30 tot 12:00 uur