Lauwersland Online - Omrop Fryslân doet 20 jaar na dato "SimmerTime" over

woensdag 26 augustus 2020

Omrop Fryslân doet 20 jaar na dato "Simmer­Time" over 

PROVINCIE FRYSLÂN - Simmer 2000, maar vooral ook het slot­con­cert Simmer­Time was een hele bele­ving. Twintig jaar later doet Omrop Fryslân het nog een keer over. Omrop Fryslân laat zaterdag 29 augustus dezelfde artiesten het spec­ta­cu­laire Simmer­Time nogmaals uitvoeren. Het concert is een afslui­ting van een zomer lang aandacht voor Simmer 2000 in het programma Sneon yn Fryslân. In verband met de coron­a­maat­re­gelen is het concert deze keer uitslui­tend via radio en tele­visie te volgen.

De Kast, Piter Wilkens, Albert Bonnema en Maaike Schuur­mans komen 29 augustus naar Boazum om het magi­sche concert nog een keer over te doen. Sneon yn Fryslân is daarbij live aanwezig, alles is voor iedereen live te volgen van 13:00 tot 18:00 uur op radio en tele­visie bij Omrop Fryslân.

Simmer 2000, is een begrip in onze provincie. Drie weken lang werden er talloze acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Friezen om utens kwamen tijdens Simmer 2000 terug naar Fryslân. Deze drie weken met evene­menten, expo­si­ties en voor­stel­lingen werden afge­sloten door middel van een groot slot­con­cert met optre­dens van De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens, Maaike Schuur­mans en Albert Bonnema.

Presen­tator en verslag­gever Geert van Tuinen is initi­a­tief­nemer van dit project bij Omrop Fryslân: "Wy binne der efter­kaam dat Simmer 2000 en de muzyk noch hieltyd libbet. Alles kaam dat jier byinoar yn in prach­tige konsert en dus moast dat der dit jier fansels ek komme."

Simmer 2000 in 2020

In de zomer van 2020 blikte Omrop Fryslân acht weken lang terug op deze magi­sche zomer. Deze fees­te­lijke terug­blik begon op zaterdag 11 juli met een locatie uitzen­ding in Boazum. Vervol­gens zijn er iedere zaterdag in het radio­pro­gramma Sneon yn Fryslân verschil­lende repor­tages uitge­licht en gasten ontvangen in de studio. Met een groot slot­stuk aanstaande zaterdag wordt de terug­blik op een heuge­lijke manier afgesloten.

Het Simmer­Time concert is zaterdag 29 augustus live te volgen van 13:00 tot 18:00 bij Omrop Fryslân op radio en televisie.

Foto & tekst: © Omrop Fryslân