Lauwersland Online - Online casino’s ontvangen recordaantal boetes in 2019

woensdag 22 januari 2020

Online casino’s ontvangen record­aantal boetes in 2019

LAUWERSLAND - Het aanpakken van het probleem van online casino’s die zonder vergun­ning doelen richten op Neder­lan­ders is in 2019 keihard aange­pakt volgens de laatste cijfers. De Neder­landse over­heid heeft een record­hoogte aan boetes uitge­deeld in 2019.

Dit in aanloop naar de wetge­vingen in 2021 die kans­spelen op afstand moeten gaan regu­leren. Onder andere casino’s die in het verleden prijzen hebben ontvangen voor beste online casino van Neder­land werden beboet.

Ruim 3 miljoen euro aan boetes vergeven

Volgens recen­te­lijk onder­zoek zijn er in 2019 in totaal aan ruim 3 miljoen euro aan boetes uitge­deeld aan verschil­lende websites die casino spellen aanbieden. Dit bedrag is twee keer zo hoog verge­leken met 2018. In 2018 deelde de Neder­landse over­heid in totaal € 1,7 miljoen aan boetes uit aan gokbedrijven.

In een meest recen­te­lijk pers­be­richt is mede­ge­deeld dat onge­veer tien verschil­lende bedrijven met een buiten­landse vergun­ning een boete kregen dit jaar. Die boetes werden uitge­deeld omdat de aanbie­ders toch casi­no­spellen aan Neder­landse consu­menten aan bleven bieden, ondanks de restric­ties en waar­schu­wingen van Neder­landse overheid

Onder de goksites die de grootste boetes kregen vallen grote namen binnen de wereld van casino’s zoals 1xBet, LeoVegas, the Kindred Group’s Unibet brand, Casino.com en The Stars Group’s PokerStars.

René Jansen, direc­teur van de Neder­landse over­heid op het gebied van kans­spelen en regu­le­ringen, zei dat de reden voor het uitdelen van hogere boetes aan bedrijven met een inter­na­ti­o­nale vergun­ning een voor­beeld­functie heeft en ervoor moet zorgen dat er geen aanbie­ders de markt betreden die het niet al te nauw nemen met de regels.

Lauwers­land casinovrij

Op dit moment zijn er in het Lauwers­land geen casino’s. Zover bekend zijn er geen plannen om in de toekomst hier een casino te reali­seren. In Leeu­warden en Groningen bevinden zich verschil­lende casino’s.

Foto: © Pixabay