Lauwersland Online - Ontdek Groningen met de nieuwe fietsrouteapp "Welkom op de wierde"

donderdag 3 september 2020

Ontdek Groningen met de nieuwe fiets­rou­teapp "Welkom op de wierde"

PROVINCIE GRONINGEN - Welkom op de wierde. Zo heet een nieuwe app waarmee toeristen de provincie Groningen op de fiets kunnen ontdekken.

Welkom op de wierde

De app biedt verschil­lende fiets­routes op het Hoge­land met daarbij infor­matie over de geschie­denis van het wier­den­land­schap maar ook prak­ti­sche infor­matie over fiets­ver­huur, horeca en over­nach­tings­mo­ge­lijk­heden. De routes zijn gemaakt door Stich­ting Noord­ge­dacht en gesub­si­di­eerd door de Provincie Groningen.

Wierden en hun bewoners

Noord-Groningen kenmerkt zich door een eeuwenoud cultuur­land­schap met wierden, ook wel terpen genoemd. Wierden zijn door mensen gemaakte heuvels die ervoor zorgden dat onze voor­ou­ders bij over­stro­mingen droge voeten hielden. Nu liggen op deze wierden mooie dorpen met karak­te­ris­tieke middel­eeuwse kerken. De app "Welkom op de wierde" biedt infor­matie over de geschie­denis van de wierden en diens bewoners.

Drie routes

Er zijn drie verschil­lende routes: rondom Leens en Ezinge, rondom Warffum en Middel­stum, en rondom Appin­gedam en Loppersum. Per route zijn er twee afstanden: een van 40 kilo­meter en een van 55 kilo­meter. De routes volgen zo veel moge­lijk het fiets­knoop­pun­ten­net­werk. De app geeft aan waar de beziens­waar­dig­heden - zoals kerken en musea - te vinden zijn, waar je kunt over­nachten en waar je fietsen kunt huren.

Down­lo­aden

De app "Welkom op de wierde" is te down­lo­aden in de Plays­tore of Appstore van uw smartphone. De fiets­routes van "Welkom op de wierde" maken onder­deel uit van Groeten uit Groningen. Dit is een online toeris­tisch plat­form met tips voor uitjes in Groningen. Hier zijn ook de omschrij­vingen van de verschil­lende routes te vinden.

Foto: Oostum | © Lauwers­land Online
Tekst: © Provincie Groningen