Lauwersland Online - Verhalen vanuit de GGZ bij Omrop Fryslân

dinsdag 25 augustus 2020

Verhalen vanuit de GGZ bij Omrop Fryslân

PROVINCIE FRIESLAND - Het lijkt wel alsof het de laatste tijd steeds vaker voor­komt. Nieuws­be­richten waarin gesproken wordt over een "verward persoon". Terwijl de GGZ het liever heeft over "personen met onbe­grepen gedrag". Vaak zit er een heel verhaal achter deze berichten. Wie zijn de mensen die in behan­de­ling zijn bij de GGZ en waarom zou het u of mij niet kunnen over­komen? Presen­tator Miranda Werkman zoekt het uit en kijkt achter de deuren van GGZ Friesland.

Aan het begin van de serie "Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei" (Van binnenuit, verhalen vanuit de GGZ), komen we in contact met Bram. "Ik vond het niet fijn om opge­sloten te zitten, maar het was wel echt nodig." Bram is gedwongen opge­nomen en zit op De Flinter, de High Inten­sive Care kliniek in Franeker. Op zijn kamer vertelt hij over hoe het misging en waarom er een bevel van de burge­meester aan te pas moest komen om hem te laten opnemen. Bram was toen psycho­tisch en één van de kenmerken daarvan is dat je dan waan­voor­stel­lingen hebt. Nu gaat het een stuk beter met Bram. Het helpt hem dat hij elke dag naar de dagbe­ste­ding kan om aan fietsen te sleu­telen of nog beter; zijn eigen brommer. Maar hij is vooral blij dat hij zijn vrienden en familie nog om zich heen heeft. Die steun heeft hem er door­heen gesleept.

Miranda Werkman komt uit Franeker en is opge­groeid met het straat­beeld van pati­ënten van de GGZ. Ook is ze in haar eind­exa­men­tijd als schoon­maak­ster aan het werk geweest in de gebouwen van GGZ Fries­land. "De verhalen van de mensen maakten toen al veel indruk op mij. De vrouw die me elke ochtend weer vroeg wat ze nu eerst moest doen; eten, aankleden, douchen of naar haar werk gaan. Elke dag gaf ik haar hetzelfde antwoord en dan werd ze weer rustig. Of het verhaal van de man die vertelde dat hij het alle­maal goed voor elkaar had. Tot hij zijn vrouw verloor. Ik zie hem nog voor mij, met zijn grote handen en droe­vige ogen. Ik dacht; ja, dit kan iedereen overkomen."

Anno 2020 is er veel veran­derd; de maat­schappij is natuur­lijk heel anders geworden, maar hoe zit dat met de psychi­a­tri­sche zorg? GGZ Fries­land laat graag zien wat er alle­maal gebeurt. Pati­ënten en de mede­wer­kers vertellen open en eerlijk hun verhaal en over het werk dat ze doen en wat er veran­derd is.

"Per jaar krijgen ruim 7300 mensen in Fries­land voor het eerst een psychi­sche aandoe­ning.", aldus Ton Dhondt, bestuurder en psychi­ater van GGZ Fries­land. "Onge­veer 4 op de 10 Friezen voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychi­a­tri­sche diagnose. Studies laten zien dat veel mensen, liever geen psychi­a­tri­sche patiënt als buurman of collega hebben, en dat nog meer hen niet als vriend, partner of schoon­dochter in hun leven zouden toelaten. We hopen dat door deze serie mensen zich meer kunnen verplaatsen in onze patiënten."

In deze serie van acht weken kijkt program­ma­maker Miranda Werkman wat er achter de deuren van GGZ Fries­land plaats­vindt. Van Franeker tot Dokkum, Lemmer, Leeu­warden en Bols­ward. Bram en andere pati­ënten doen eerlijk hun verhaal. Over wat er misging, hoe ze geholpen zijn en hoe inge­wik­keld het soms kan zijn om weer een plekje in de maat­schappij te vinden. De serie "Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei" is vanaf 31 augustus iedere maandag te zien bij Omrop Fryslân. Van 17:15 uur af, elk half uur.

Foto & tekst: © Omrop Fryslân