Lauwersland Online - Volop activiteiten tijdens de "Week tegen Eenzaamheid" in Het Hogeland

Kom erbij! … op ander­halve meter

vrijdag 11 september 2020

Volop acti­vi­teiten tijdens de "Week tegen Eenzaam­heid" in Het Hogeland

HET HOGELAND - Van donderdag 1 tot en met donderdag 8 oktober wordt lande­lijk de "Week tegen Eenzaam­heid" geor­ga­ni­seerd. Ook in de gemeente Het Hoge­land staan we stil bij dit onder­werp. Verschil­lende orga­ni­sa­ties in de regio orga­ni­seren evene­menten voor inwo­ners die eenzaam­heid ervaren of die een rol willen spelen in het terug­dringen van eenzaamheid.

Eenzaam­heid is een probleem waar jong en oud mee te maken heeft. De maat­re­gelen rondom het Coro­na­virus hebben het vaak kleine sociale vangnet nog verder uitge­hold. Juist nu is het belang­rijk om eenzaam­heid bespreek­baar te maken en samen actie te ondernemen.

De vele acti­vi­teiten die in de gemeente Het Hoge­land worden geor­ga­ni­seerd zijn terug te vinden op de gemeen­te­lijke evene­men­ten­ka­lender.

Inwo­ners die meer willen weten kunnen contact opnemen met de gemeente Het Hoge­land via 088 - 345 8888, met Stich­ting Werk op Maat via 0595 - 433 245 of een e-mail sturen naar balie@werkopmaat.nl.

Meer infor­matie over de "Week tegen Eenzaam­heid" is te vinden op:
www.eentegeneenzaamheid.nl !

Foto: © Week tegen Eenzaamheid
Tekst: © Gemeente Het Hogeland