Lauwersland Online - Vossenjacht klein succes in Dokkum!

maandag 17 augustus 2020

Vossen­jacht klein succes in Dokkum!

DOKKUM - De vossen­jacht van afge­lopen zaterdag in Dokkum werd een klein succes, precies zoals de bedoe­ling was. Tien­tallen kinderen speurden in de stad naar de vossen. Door de kleine opzet bleef de acti­vi­teit corona-proof en zorgde het toch voor de nodige reuring in de stad. 

De vossen­jacht - onder leiding van Ruth Hane­maaijer van de Pionier Thea­ter­cre­a­ties - zorgde zelfs voor nostal­gi­sche gevoe­lens bij ouders en pakes en beppes die meeliepen. "Dit deden wij vroeger ook! Wat leuk dat het terug is."

Albert Heijn Dokkum zorgde voor een lekkere verfris­sing voor iedereen die meedeed. Het ijsje viel goed in de smaak met het warme weer. Vanwege het succes wordt de vossen­jacht een vast onder­deel van de Magie van de Markt.

De Magie van de Markt

De Magie van de Markt is het nieuwe concept van onder­ne­mers in Dokkum. Ook het reuzenrad en de draai­molen op de Markt zijn acti­vi­teiten die plaats­vinden binnen dat concept. Met de klein­scha­lige acti­vi­teiten worden op een verant­woorde manier publiek naar Dokkum als vesting­stad aan het wad getrokken. Van de vossen­jacht is een kleine sfeer­im­pressie te vinden op www.dokkum.nl.

Foto: © Bote Sape Schoorstra
Tekst: © Thea van der Schaaf