zaterdag 22 augustus 2020

Vrijdag 28 augustus: Stil­te­mo­ment in de kerk van Zuur­dijk

ZUURDIJK - Op vrijdag 28 augustus is er weer een Stil­te­mo­ment in de kerk van Zuur­dijk.

Ds. Tinus Gerrits uit Leens steekt om 16:00 uur een kaars aan, Peri Kim impro­vi­seert op het geres­tau­reerde Rohl­fing­orgel, Tinus Gerrits zal een korte toelich­ting uitspreken, leest de psalm en dan is er stilte… Tot slot leest Ditta Kombrink de psalm in het Gronings.

De Stil­te­mo­menten volgen de numme­ring van de psalmen. Er werd ooit begonnen met psalm 1. Op vrijdag 28 augustus zal het Stil­te­mo­ment in het teken staan van psalm 57.

Bezoe­kers zijn van harte welkom om te luis­teren en de stilte mee te beleven. Een unieke gele­gen­heid om het orgel te horen en deze bijzon­dere kerk te zien. Ook is de expo­sitie "Im Gesichts­kreis" van Heidi Prost te bezich­tigen.

Bezoek voor meer infor­matie over de kerk van Zuur­dijk de website www.kerkzuurdijk.nl !

Foto's: De kerk van Zuur­dijk | © Lauwers­land Online
Tekst: © Annette Broek­huizen

Kerk Zuur­dijk

Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: vrijdag 28 augustus 2020
Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur

Kosten: de toegang is gratis maar een vrij­wil­lige bijdrage is van harte welkom!