Lauwersland Online - Waardering voor vrijwilligers in de gemeente Het Hogeland

vrijdag 30 oktober 2020

Waar­de­ring voor vrij­wil­li­gers in de gemeente Het Hogeland

HET HOGELAND - Vrij­wil­li­gers in de gemeente Het Hoge­land kunnen een attentie tege­moet­zien. De attentie is een blijk van waar­de­ring van de gemeente voor het werk van de duizenden vrij­wil­li­gers in Het Hoge­land. Orga­ni­sa­ties die met vrij­wil­li­gers werken, kunnen zich voor de attentie aanmelden.

Vorig jaar orga­ni­seerde de gemeente Het Hoge­land - in samen­wer­king met het steun­punt voor vrij­wil­li­gers en de stich­ting Werk op Maat - een speciale vrij­wil­li­gersdag op Land­goed Verhil­dersum in Leens. Van zo'n dag is dit jaar afge­zien in verband met de coronamaatregelen.

Gemeente, het steun­punt en Werk op Maat hebben er dit jaar voor gekozen om de waar­de­ring op een andere manier vorm te geven. Hoge­land­sters die vrij­wil­li­gers­werk verrichten, krijgen de attentie rond 7 december, de nati­o­nale Dag van de Vrij­wil­lige Inzet.

Orga­ni­sa­ties die met vrij­wil­li­gers werken, kunnen zich aanmelden via: vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl, via Werk op Maat: 0595 - 433 245 of via het steun­punt vrij­wil­li­gers­werk: 06 - 8359 7072. Daarbij moet het aantal vrij­wil­li­gers worden aange­geven. Aanmelden kan tot en met donderdag 26 november.

Afbeel­ding & tekst: © Gemeente Het Hogeland