Lauwersland Online - Aannemer voor reconstructie van De Blink in Uithuizen bekend

donderdag 1 november 2018

Aannemer voor recon­structie van De Blink in Uithuizen bekend

Na een aanbe­ste­dingstra­ject heeft de gemeente Eems­mond aanne­mers­be­drijf Hoornstra Aanne­mings­maat­schappij N.V. uit Nieuw-Buinen aange­wezen om de werk­zaam­heden voor de recon­structie van de Blink in Uithuizen uit te voeren.