Kilo­me­ters kabel, meer dan veertig vrij­wil­li­gers en weken aan voor­be­rei­ding. De vrij­wil­li­gers van RTV NOF zijn er bijna klaar voor. De programma’s van de streek­om­roep vanaf de Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum zijn al jaren een begrip. "Veel mensen beleven zo dit prach­tige evene­ment voor de regio live mee via onze media.", zegt vrij­wil­liger Lisa Taekema.