Deel­ne­mers die zich hadden inge­schreven voor de Cityswim in Dokkum rondom de 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, mogen als alter­na­tief zonder inschrijf­kosten meedoen met het Gracht­zwemmen op zondag 9 september tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen.