Lauwersland Online - Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat Kindcentrum Leens bouwen

dinsdag 8 mei 2018

Bouw­groep Dijkstra Draisma gaat Kind­cen­trum Leens bouwen

Op maandag 7 mei is de aanne­mings­over­een­komst voor de nieuw­bouw van het Kind­cen­trum Leens in het gemeen­te­huis in Leens onder­te­kend. Eerder dit jaar is de aanbe­ste­dings­pro­ce­dure om tot een bouw­aan­nemer van het Kind­cen­trum te komen opge­start. Dit heeft er in gere­sul­teerd dat deze opdracht nu defi­ni­tief gegund is aan Bouw­goep Dijkstra Draisma.