Collectieve zorgverzekering voor inwoners van Het Hogeland met een minimum inkomen

dinsdag 13 november 2018

Collec­tieve zorg­ver­ze­ke­ring voor inwo­ners van Het Hoge­land met een minimum inkomen

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond - vanaf 1 januari 2019 de gemeente Het Hoge­land - hebben een collec­tieve zorg­ver­ze­ke­ring afge­sloten met Menzis. Inwo­ners met een inkomen tot en met 120 procent van het bijstands­ni­veau - inclu­sief vakan­tie­toe­slag - krijgen hiermee korting op de premie. Over­stappen naar deze collec­tieve zorg­ver­ze­ke­ring is moge­lijk tot en met 31 december 2018.