Definitieve verkiezingsuitslag gemeente Het Hogeland

vrijdag 23 november 2018

Defi­ni­tieve verkie­zings­uit­slag gemeente Het Hoge­land

Op woensdag 21 november 2018 waren de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen voor de nieuwe gemeente Het Hoge­land. Vanoch­tend, vrijdag 23 november 2018, heeft het hoofd- en centraal stem­bu­reau de defi­ni­tieve uitslag van de verkie­zingen vast­ge­steld.