Eerste Jubileumboek "50 Jaar Notoarestoen" voor oudste vrijwilliger (80)

maandag 26 november 2018

Eerste Jubi­le­um­boek "50 Jaar Noto­ares­toen" voor oudste vrij­wil­liger (80)

Op zaterdag 23 november 1968 plantte notaris Smit samen met dertig vrij­wil­li­gers uit Eenrum de eerste ruim twee­dui­zend bomen en struiken voor zijn arbo­retum. Exact 50 jaar later - op vrijdag 23 november 2018 - hebben kinderen uit Eenrum tien nieuwe collec­tie­bomen geplant en werd het eerste exem­plaar van het jubi­le­um­boek "50 Jaar Noto­ares­toen" uitge­reikt aan vrij­wil­liger Paul Datema die er 50 jaar geleden als vrij­wil­liger bij aanwezig was toen de eerste bomen de grond in gingen.