Gemeente De Marne waardeert vrijwilligers met een gezellige middag

maandag 5 november 2018

Gemeente De Marne waar­deert vrij­wil­li­gers met een gezel­lige middag

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente De Marne - jong en oud - zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaats­vinden.

De gemeente De Marne waar­deert de inzet van vrij­wil­li­gers zeer en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne op vrijdag 7 december - tijdens de Nati­o­nale Vrij­wil­li­gersdag - een gezel­lige middag met een High Tea in Schier­stee aan de Warf­huis­terweg in Wehe - den Hoorn.