De nieuwe gemeente Het Hoge­land wil de balies van de vier gemeen­te­kan­toren in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen inrichten met typi­sche Hogelandfoto’s. Daarom doet de gemeente een oproep aan inwo­ners van de BMWE-gemeenten om voor hen favo­riete beelden op te sturen. Wie vóór 10 oktober een foto opstuurt, maakt kans mede-inrichter van de gemeen­te­lijke balies te worden.