Kom, kijk en wandel mee op de Bochtjesplaat in Ezumazijl

vrijdag 2 november 2018

Kom, kijk en wandel mee op de Bocht­jes­plaat in Ezuma­zijl

Het werk aan de Bocht­jes­plaat - ten noord­oosten van Ezuma­zijl en ten zuiden van Oost­ma­horn - is klaar. Op zater­dag­morgen 17 november kunt u tijdens een wande­ling door het gebied zien wat er alle­maal is gedaan. Twee gidsen van Staats­bos­be­heer vertellen over de werk­zaam­heden van de afge­lopen periode. Kijkt en wandelt u mee?