Lauwersland Online - Lampionnenoptocht in Kollum op zaterdag 10 november

maandag 29 oktober 2018

Lampi­on­nenop­tocht in Kollum op zaterdag 10 november

De jaar­lijkse lampi­on­nenop­tocht met Sint Maarten is in Kollum een vaste traditie. Loop je dit jaar ook (weer) mee? Haal je lampion dan alvast maar tevoor­schijn…