"Opstand" is dit jaar het thema van de Maand van de Geschie­denis. Maar… was er dan vaak opstand in het Wier­den­land? Kwamen de bewo­ners van de wierden soms in opstand tegen de Vikingen? Of tegen de Romeinen? Voor zover we weten niet. Liever dreven ze vreed­zaam handel met elkaar.