Op donder­dag­avond 13 september zijn 20 nieuwe meer­boeien in het Lauwersmeer offi­cieel inge­wijd. Het zeil­schip Anna Catha­rina meerde aan op een van de mooiste plekken in het Lauwersmeer. Dit gebeurde onder muzi­kale bege­lei­ding van studenten van het Prins Claus conser­va­to­rium. De voor­zitter van de klank­bord­groep Lauwersmeer, Mirjam de Meijer, droeg het gedicht voor dat schrijver en jour­na­list Marjo­leine de Vos speciaal voor het Lauwersmeer schreef.