Op vrij­dag­middag 7 september zullen leer­lingen van muziek­school Opus 3 uit Dokkum diverse optre­dens verzorgen. De kinderen zijn afkom­stig van verschil­lende basis­scholen uit de gemeenten Ferwer­dera­diel en Donge­ra­deel.