Op zater­dag­avond 25 augustus vertoont Land­goed Verhil­dersum in Leens een unieke film over de vleer­muizen die in en bij de borg wonen. Ter gele­gen­heid van de Nacht van de Vleer­muis verzorgt de Vleer­muis­werk­groep Groningen, in samen­wer­king met de Natuur- en Mili­eu­fe­de­ratie Groningen, aanslui­tend een vleer­muis­ex­cursie over het borg­ter­rein.