Lauwersland Online - Nienke Homan lijsttrekker GroenLinks provincie Groningen

zaterdag 24 november 2018

Nienke Homan lijst­trekker Groen­Links provincie Groningen

Op zaterdag 24 november heeft de provin­ciale leden­ver­ga­de­ring van Groen­Links Groningen de kandi­da­ten­lijst voor de Staten­ver­kie­zingen van 20 maart 2019 vast­ge­steld. Met alge­mene stemmen werd Nienke Homan tot lijst­trekker gekozen.