Lauwersland Online - Nijjoar op Zuurdiek

Nijjoar op Zuur­diek

Ankom 1 janne­woari, nijjoarsdag 2018, kin we nkander weer njijoar òfwinnen ien kerk van Zuur­diek.

Kerst­sfeer hangt nog ien kerk. Han Fidom bespeult t örgel en domie Klaas Pieterman staait op stoul. Grun­neger dainst het as thema Laid van Sunt-Liudger (Psaalms & Gezangen 192).

Liudger is de apostel van 't Grun­ne­gerlaand. Der binnen hier kerken, schoulen en paro­chies noar hom nuimd. En ons aigen Liud­ger­stichten.

Domie vertelt over zien levent en wie zingen 't laid van Liudger. Dainst begunt om 15:30 uur. Noa òfloop waarme, gekrude appel­drank mit nijjoars­roljes. Intree is vergees, mor der is wel n collecte bie deur.


Op nieuw­jaarsdag 2018 wensen we elkaar een gelukkig nieuw­jaar. In de kerk van Zuur­dijk luiden we het nieuwe jaar in met een fees­te­lijke Groninger dienst.

De kerst­sfeer hangt nog in de kerk. Hans Fidom bespeelt het orgel en dominee Klaas Pieterman staat op de preek­stoel. De Grun­neger dainst heeft als thema Laid van Sunt-Liudger (Psalms & Gezangen 192).

Liudger is de apostel van het Gronin­ger­land. Er zijn hier kerken, scholen en paro­chies naar hem geno­mend. En onze eigen Liud­ger­stich­ting.

Dominee Pieterman vertelt over zijn leven en wij zingen zijn lied. De dienst begint om 15:30 uur. Na afloop is er warme gekruide appel­drank met nieuw­jaars­rol­le­tjes. Gratis toegang, maar wel een collecte om de kosten te dekken.


Kerk van Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: maandag 1 januari 2018
Tijd: 15:30 uur