Lauwersland Online - Speuren naar sporen uit het verleden op Landgoed Verhildersum in Leens

woensdag 3 oktober 2018

Speuren naar sporen uit het verleden op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Okto­ber­maand Kinder­maand én Maand van de Geschie­denis: twee evene­menten waarbij er op Land­goed Verhil­dersum in Leens voor kinderen en hun (groot)ouders allerlei extra’s te doen is!