De zomer is nog in volle gang maar we kijken altijd graag uit naar het aanko­mend seizoen. De herfst volgt op deze mooie zomer en de vraag is dan natuur­lijk wat de trends zijn op het gebied van uiter­lijke verzor­ging in dit najaar. Zullen de kleuren terug­komen die we afge­lopen jaar hebben gezien of zijn er compleet nieuwe trends in aantocht? Breng je een bezoekje aan de kapper, een nagel­studio of een pedi­cure in de provincie Groningen, dan kunnen de profes­si­o­nals die je daar treft jou van de laatste trends en mode- adviezen met betrek­king tot uiter­lijke verzor­ging voor­zien.