Wintertijd = inbraaktijd

zaterdag 27 oktober 2018

Winter­tijd = inbraak­tijd

Als de winter­tijd ingaat, denken veel Neder­lan­ders: "Een uur extra slapen". Maar waar geen reke­ning mee wordt gehouden, is dat winter­tijd gelijk­staat aan inbraak­tijd.