Lauwersland Online - Arie de Jong verlaat Auto Recycling Nederland

Arie de Jong verlaat Auto Recycling Nederland

Vandaag, dinsdag 4 april,  heeft Arie de Jong bekendgemaakt te zullen gaan stoppen in zijn functie als algemeen directeur bij Auto Recycling Nederland (ARN).

De exacte datum van uitdiensttreding is nog niet bekend, maar is in de loop van dit jaar. Dat geeft de organisatie de tijd om na te denken over een goede invulling van deze directiepost. De raad van commissarissen van ARN Holding en bestuur van Stichting Auto en Recycling zijn Arie de Jong zeer erkentelijk voor de door hem geleverde prestatie.

In de afgelopen jaren zijn de recycleprestaties gestegen en de kosten gedaald. Arie de Jong heeft aangegeven dat dit voor hem een natuurlijk moment is om zich te beraden op de volgende stap in zijn carrière. “ARN is in een nieuwe fase beland. In de afgelopen 8 jaar bij ARN, waarvan 6 jaar als algemeen directeur, is mijn opdracht vervuld. De focus ligt nu op het behouden van de recyclingprestatie. Daar ligt niet mijn uitdaging.”

De komende tijd zal duidelijk worden hoe en wanneer Arie de Jong deze volgende stap concreet zal maken. Dit alles in constructief overleg en afstemming met de commissarissen van ARN Holding en bestuur van Stichting Auto & Recycling. Tot dat moment geeft hij volledig betrokken invulling aan zijn werk voor ARN.

“Arie de Jong heeft een belangrijke bijdrage geleverd.”, zegt Peter Janssen voorzitter van de raad van commissarissen. “Hij heeft als algemeen directeur van ARN Holding het voortouw genomen in de ontwikkeling en realisatie van een Post Shredder Technology fabriek in Tiel. Deze fabriek verwerkt de laatste resten van een afgedankte auto, na demontage door het autodemontagebedrijf en het vermalen in een shredder, tot hernieuwde grondstoffen voor hergebruik.”

Vanaf 2015 zijn autofabrikanten verplicht om 95% van een voertuig te recyclen inclusief nuttige toepassing. In Nederland is deze doelstelling ruim behaald. Alle betrokken partijen in de branche hebben jaren samengewerkt om tot een sluitend en duurzaam systeem te komen. Deze partijen zijn trots op het behaalde resultaat.


Over ARN

Grondstoffen worden schaarser. Ook de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

In de auto-industrie gaat het om duizelingwekkende aantallen. De wereldwijde autoproductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Nederland jaarlijks zo’n 500.000 voertuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toepassen volgens de Europese Autowrakken richtlijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Nederland de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afgelopen jaren ruimschoots gelukt. 88,9% van de afgedankte auto’s wordt gerecycled en 9,8% nuttig toegepast. Daarmee komen we op een totaal percentage van 98,7% in 2016.

Een vooruitstrevende overheid, een betrokken automobielsector, honderden gepassioneerde ondernemers in de recyclingsector en financiële bijdragen van consumenten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volledige autorecycling. Al onze inspanningen zijn erop gericht dit doel zo snel mogelijk en economisch haalbaar te realiseren.

We werken samen met de hele keten van autorecycling. We ondersteunen individuele ondernemers om zich verder te verduurzamen. De maakindustrie kan mede dankzij onze expertise steeds meer hoogwaardig gerecycled materiaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consumenten en garagehouders hun oude auto’s verantwoord in te leveren. We denken mee met overheden bij het ontwikkelen van regelgeving en stimuleren een gelijk speelveld.

Ook verrijken we de kennis van duurzame recycling door eigen onderzoek en innovatie. Deze kennis delen we belangeloos. En om noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen, treden we waar nodig op als investeerder en ondernemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Technology’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waardevolle materialen.

Bezoek voor meer informatie over Auto Recycling Nederland de website www.arn.nl !

© ARN