Lauwersland Online - ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie is in de praktijk van autodemontage en -recycling een hardnekkig verschijnsel. In samenspraak met RDW, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten heeft ARN daarom het initiatief genomen om een efficiënt en transparant meldingssysteem voor oneerlijke concurrentie op te zetten.

Vanaf 31 januari kunnen misstanden gemeld worden via www.arn.nl/melding-oneerlijke-concurrentie. ARN zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt, waarna deze passende actie onderneemt. Een belangrijke stap richting het creëren van een gelijk speelveld.

Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks 30.000 tot 40.000 voertuigen ten onrechte voor export aangemeld, waarna de onderdelen in eigen land illegaal gedemonteerd en verkocht worden. Circa de helft van de gestolen auto’s – jaarlijks zo’n 5.000 stuks – wordt in onderdelen gedemonteerd en verkocht. Een probleem van behoorlijke omvang dus.

Aarnout van Duuren, manager ARN Autorecycling licht toe: “Deze praktijken hebben zeer nadelige gevolgen. Het leidt tot concurrentievervalsing. Malafide autodemontagebedrijven maken immers nauwelijks kosten om auto’s te demonteren, waardoor bonafide bedrijven automatisch in het nadeel zijn. Zij investeren in hun bedrijfsvoering, moeten vergunningen aanvragen en zorgen voor een nette afvoer van afvalstoffen. Bovendien leiden deze malafide activiteiten tot schade voor het milieu; er is geen controle op de verantwoorde afvoer van afvalstoffen en autowrakken.”

ARN zet zich samen met haar partners actief in om illegale activiteiten in de branche tegen te gaan. Met het nieuwe meldingssysteem wordt een belangrijke stap gezet; het zorgt voor efficiënte en volledige verwerking van meldingen over oneerlijke concurrentie en zorgt voor transparante communicatie over de afhandeling van een melding.

Van Duuren: “Het systeem biedt een duidelijk platform waarop autodemontagebedrijven hun vermoedens van malafide praktijken vertrouwelijk kunnen melden. Deze meldingen komen binnen bij een vast aanspreekpunt, waarna ze geanonimiseerd worden doorgezet naar de bevoegde instanties. Overigens is het ook nog steeds mogelijk om meldingen door te geven aan de buitendienstmedewerkers van ARN. Zij verwerken de melding dan zelf in het systeem.”

Van Duuren is erg blij met de goede samenwerking met de verschillende partners en verwacht veel van het nieuwe systeem. “We kunnen nog sterker inzetten op de strijd tegen oneerlijke concurrentie. Een belangrijk speerpunt om tegemoet te komen aan de belangen van de bij ARN- aangesloten demontagebedrijven die het wel goed doen. Op weg naar een gelijk speelveld.”


Over ARN

Grondstoffen worden schaarser. Ook de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

In de auto-industrie gaat het om duizelingwekkende aantallen. De wereldwijde autoproductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Nederland jaarlijks zo’n 500.000 voertuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toepassen volgens de Europese Autowrakken richtlijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Nederland de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afgelopen jaren ruimschoots gelukt. 88,9% van de afgedankte auto’s wordt gerecycled en 9,8% nuttig toegepast. Daarmee komen we op een totaal percentage van 98,7% in 2016.

Een vooruitstrevende overheid, een betrokken automobielsector, honderden gepassioneerde ondernemers in de recyclingsector en financiële bijdragen van consumenten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volledige autorecycling. Al onze inspanningen zijn erop gericht dit doel zo snel mogelijk en economisch haalbaar te realiseren.

We werken samen met de hele keten van autorecycling. We ondersteunen individuele ondernemers om zich verder te verduurzamen. De maakindustrie kan mede dankzij onze expertise steeds meer hoogwaardig gerecycled materiaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consumenten en garagehouders hun oude auto’s verantwoord in te leveren. We denken mee met overheden bij het ontwikkelen van regelgeving en stimuleren een gelijk speelveld.

Ook verrijken we de kennis van duurzame recycling door eigen onderzoek en innovatie. Deze kennis delen we belangeloos. En om noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen, treden we waar nodig op als investeerder en ondernemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Technology’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waardevolle materialen.

Bezoek voor meer informatie over Auto Recycling Nederland de website www.arn.nl !

© ARN