Lauwersland Online - Arno Brok opent Jumbo Drakenbootfestival Kollum

Arno Brok opent Jumbo Drakenbootfestival Kollum

Op zaterdag 1 juli zal Arno Brok het Jumbo Draken­boot­fes­tival in Kollum offi­cieel openen. Omstreeks 12:00 uur zal de poli­ticus het eerste start­schot lossen.

In 2017 trad Arno Brok aan als commis­saris van de Koning in de provincie Fryslân. Daar volgde hij Joan Leem­huis-Stout op die de functie vijf maanden vervulde na het vertrek van John Jorritsma.

Het Draken­boot­fes­tival in Kollum gaat op 1 juli om 09:00 uur van start met een grote braderie en een Oldti­mer­show. Deze braderie vindt plaats op de Voor­straat tot aan het festi­val­ter­rein bij de Hesse­brug en de Oldti­mer­show op de Voor­straat tussen de Hesse­brug en de Mr. Andreaes­traat.

Om 12:00 uur gaat het Open Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race van start. 27 teams, bestaande uit ten minste 450 deel­ne­mers, gaan de strijd met elkaar aan.

Deelname

Vanuit een draken­boot het evene­ment meemaken en actief deel­nemen? Dat kan nog steeds!

Er kunnen maxi­maal 27 teams meedoen en elk team moet uit mini­maal 5 vrouwen bestaan. Op dit moment hebben al 22 teams zich aange­meld en die zijn zeker van deel­name. Ook deel­nemen? Geef je dan zo snel moge­lijk op via www.drakenbootfestivalkollum.nl maar wacht niet tot het te laat is want wie het eerst komt, het eerst maalt…

Een team wordt gevormd door 16 pedde­laars en 1 trom­me­laar, maar het is handig om ook enkele reser­ve­ped­de­laars te hebben. Elk team krijgt een draken­boot en een door de orga­ni­satie aange­wezen ervaren stuurman toege­wezen. De mini­mum­leef­tijd om aan de race te kunnen deel­nemen is 16 jaar en je moet uiter­aard kunnen zwemmen. De inschrijf­kosten bedragen 125 euro per team.

Open Friese Kampioenschappen Drakenbootrace

De presen­tatie van de vijfde editie van dit kampi­oen­schap ligt op onna­volg­bare wijze in handen van Klaas Jansma. Dit jaar komt het Dweil­or­kest de Menaemer Feintsjes naar Kollum om de feest­stem­ming weer compleet te maken. Na afloop vindt de prijs­uit­rei­king plaats in de feest­tent aan de Hesseweg. Feest­band Expo­sure 2.0 zal het festival swin­gend afsluiten tot in de late uurtjes. Het beloofd weer een heel spek­takel te worden in Kollum.

De Open Friese Kampi­oen­schappen Draken­boot­race 2017 wordt geor­ga­ni­seerd door Het Plaat­se­lijk Belang Kollum, Acti­vi­teiten Plat­form Kollum, Gemeente Kollu­mer­land c.a. en de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging HIM. Hoofd­sponsor is Jumbo Kollum (Harm de Hoop).