Lauwersland Online - Automobilist na lange achtervolging aangehouden

Automobilist na lange achtervolging aangehouden

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 april heeft de politie na een lange achter­vol­ging, die begon in de stad Groningen en eindigde in Morra, een 22-jarige auto­mo­bi­list uit Hooge­zand aange­houden.

Surveil­le­rende agenten kregen een melding dat een 22-jarige inwoner van Hooge­zand drugs had gebruikt en in zijn auto was gestapt. De melder was bang dat er onge­lukken zouden gebeuren en daarom waar­schuwde hij de politie.

Op de Rijksweg in de stad Groningen kwamen agenten de auto met daarin de Hooge­zand­ster tegen waarop ze hem een stop­teken gaven. Al snel werd duide­lijk dat hij niet voor de politie wilde stoppen. Hij opende het raam van zijn auto en stak zijn middel­vinger op waarmee duide­lijk werd dat hij niet mee ging werken.

Meer­dere politieauto’s werden door de Meld­kamer Noord-Neder­land aange­stuurd en de achter­vol­ging werd ingezet. Bij Winsum werd gepro­beerd om Hooge­zand­ster tot stoppen te dwingen maar hij reed daar bewust tegen een poli­tie­auto aan en wist te ontkomen. De route Wehe — den Hoorn — Leens — Eenrum werd meer­dere keren met hoge snel­heid gereden en de bestuurder nam daarbij veel risico. De Meld­kamer Noord-Neder­land besloot daarom de achter­vol­ging af te breken.

Een onop­val­lende poli­tie­auto bleef de Hooge­zand­ster op gepaste afstand volgen rich­ting Lauwersoog. Op Lauwersoog reed hij de zeedijk op en door tegen een hek te botsen, wist hij ook daar weer te ontkomen. Uitein­de­lijk reed hij op de Lauwers­seewei (N361) ter hoogte van Morra in de berm. Zijn auto kwam daar tot stil­stand maar hij weigerde uit te stappen waarop de agenten een raam van zijn auto insloegen. De Hooge­zand­ster verzette zich hevig en er moest pepper­spray aan te pas komen om hem uit zijn auto te kunnen krijgen.

De 22-jarige Hooge­zand­ster werd aange­houden en over­ge­bracht naar het poli­tie­bu­reau waar hij iedere mede­wer­king, waar­onder een bloed­proef, weigerde. De politie sloot hem in voor nader onder­zoek en vorderde zijn rijbe­wijs.