Lauwersland Online - Avondvierdaagse Kollum

Avondvierdaagse Kollum

In Kollum wordt ook dit jaar weer tradi­ti­o­neel de Avond­vier­daagse gelopen. Dit wandele­ve­ne­ment vindt plaats van 3 tot en met 6 juli.

De Avond­vier­daagse start elke dag om 18:00 uur op het Maar­ten­plein. Alleen op donderdag 6 juli start de 5-kilo­meter-route om 18:30 uur. De orga­ni­satie ligt in handen van de Prins Bern­hard­school in samen­wer­king met Plaat­se­lijk Belang Kollum.

De routes van 5 en 10 kilo­meter zijn nage­noeg hetzelfde gebleven als voor­gaande jaren. Alle Kollumer basis­school­kin­deren, bege­lei­ding en cliënten van Talant zijn weer van harte welkom om deel te nemen.

De grote fina­ledag is op donderdag 6 juli met voor alle deel­ne­mers een fees­te­lijk onthaal bij binnen­komst. Brass­band Wilhel­mina verzorgt de muzi­kale omlijs­ting. Ook krijgen alle kinderen weer een heer­lijk ijsje bij de Prut­telpot.

De orga­ni­satie hoopt op mooi wandel­weer en veel deel­ne­mers!

Foto: © Jan Beets